Danh sách khóa học

Cuộc hội thoại giữa hai nhân vật xung quanh các chủ đề liên quan đến các hoạt động trong cuộc sống hàng ngày như cuộc trò chuyện giữa nhân viên khách sạn và khách đặt phòng,…

Flow chart (biểu đồ tiến trình) là một biểu đồ cung cấp thông tin về các bước hay các giai đoạn trong một tiến trình có mở đầu và kết thúc. Các thông tin được đóng khung và các khung được liên kết với nhau bằng các đường kẻ hay mũi tên.

Dạng bài này yêu cầu điền thông tin vào chỗ trống để hoàn thành một biểu mẫu (form) cho trước. Đây là dạng bài thường xuất hiện trong Section 1 của bài thi IELTS. Đề bài có dạng biểu mẫu tổng hợp các thông tin quan trọng, thường là biểu mẫu đăng ký ghi lại thông tin của cá nhân hay một tổ chức nào đó. Đáp án đúng có thể là chữ cái hoặc con số.


Dạng bài Note Completion (Hoàn thành ghi chú) yêu cầu các bạn nghe một cuộc trò chuyện giữa ít nhất hai người (thường là một cuộc trò chuyện qua điện thoại về việc đặt phòng khách sạn, đăng kí tham gia khóa học,…). Dựa trên các thông tin được cung cấp trong bài nghe, các bạn cần hoàn thành các chi tiết trong bản tóm tắt dưới dạng ghi chú.

Labeling a diagram (Dán nhãn cho biểu đồ) là một dạng câu hỏi khó. Bạn được yêu cầu điền thông tin vào các chỗ trống để hoàn thành một hình vẽ.


Sentence Completion (Điền vào chỗ trống để hoàn thành câu) là 1 trong những dạng bài gây nhiều trở ngại cho rất nhiều thí sinh IELTS. Đối với kiểu bài này, bạn sẽ được cho sẵn các câu với những khoảng trống và nhiệm vụ của bạn là nghe thật kỹ để tìm được những từ hoặc cụm từ chính xác cho câu trả lời. Thông thường, thông tin để hoàn thành bài thường có sẵn trong bài nghe. Tuy nhiên cũng có những trường hợp, đề bài yêu cầu bạn phải điền từ cùng nghĩa nhưng được viết dưới dạng khác (ví dụ trong bài nghe, người nói dùng trạng từ, nhưng từ cần điền vào chỗ trống lại cần một tính từ). Mục đích chính của dạng bài này nhằm kiểm tra vốn từ vựng và kỹ năng nghe hiểu của bạn, bởi chúng đòi hỏi bạn phải thành thạo paraphrasing (kỹ thuật biểu đạt), sử dụng synonyms (từ đồng nghĩa)tìm ý và chọn lọc thông tin. Những câu được đưa ra trong đề không giống hoàn toàn với câu bạn được nghe trong bản ghi âm và các từ ngữ đã được paraphrasing, do đó, bạn cần biết cách kết hợp các kỹ năng để có thể chinh phục dạng bài này. 

Dạng bài "Table Completion" yêu cầu các bạn nghe một cuộc trò chuyện giữa ít nhất hai người. Dựa trên các thông tin được cung cấp trong bài nghe, các bạn cần tóm tắt các thông tin liên quan tới các danh mục cụ thể (ví dụ: địa điểm/ thời gian/ giá cả, ......).

Một trong những dạng bài phức tạp ngoài dạng bài câu hỏi trắc nghiệm trong việc nghe IELTS là loại nối thông tin phù hợp. Dạng bài này liên quan đến việc nối một danh sách các câu hỏi tương ứng với các lựa chọn phù hợp.

Sentence Completion (Điền vào chỗ trống để hoàn thành câu) là 1 trong những dạng bài gây nhiều trở ngại cho rất nhiều thí sinh IELTS. Đối với kiểu bài này, bạn sẽ được cho sẵn các câu với những khoảng trống và nhiệm vụ của bạn là nghe thật kỹ để tìm được những từ hoặc cụm từ chính xác cho câu trả lời. Thông thường, thông tin để hoàn thành bài thường có sẵn trong bài nghe. Tuy nhiên cũng có những trường hợp, đề bài yêu cầu bạn phải điền từ cùng nghĩa nhưng được viết dưới dạng khác (ví dụ trong bài nghe, người nói dùng trạng từ, nhưng từ cần điền vào chỗ trống lại cần một tính từ). Mục đích chính của dạng bài này nhằm kiểm tra vốn từ vựng và kỹ năng nghe hiểu của bạn, bởi chúng đòi hỏi bạn phải thành thạo paraphrasing (kỹ thuật biểu đạt), sử dụng synonyms (từ đồng nghĩa)tìm ý và chọn lọc thông tin. Những câu được đưa ra trong đề không giống hoàn toàn với câu bạn được nghe trong bản ghi âm và các từ ngữ đã được paraphrasing, do đó, bạn cần biết cách kết hợp các kỹ năng để có thể chinh phục dạng bài này. 

 Dạng bài "Table Completion" yêu cầu các bạn nghe một cuộc trò chuyện giữa ít nhất hai người. Dựa trên các thông tin được cung cấp trong bài nghe, các bạn cần tóm tắt các thông tin liên quan tới các danh mục cụ thể (ví dụ: địa điểm/ thời gian/ giá cả, ......).

Một trong những dạng bài phức tạp ngoài dạng bài câu hỏi trắc nghiệm trong việc nghe IELTS là loại nối thông tin phù hợp. Dạng bài này liên quan đến việc nối một danh sách các câu hỏi tương ứng với các lựa chọn phù hợp.

Flow-chart (biểu đồ tiến trình) là một biểu đồ cung cấp thông tin về các bước hay các giai đoạn trong một tiến trình có mở đầu và kết thúc. Các thông tin được đóng khung và các khung được liên kết với nhau bằng các đường kẻ hay mũi tên.

Dạng bài này yêu cầu điền thông tin vào chỗ trống để hoàn thành một biểu mẫu (form) cho trước. Đây là dạng bài thường xuất hiện trong Section 1 của bài thi IELTS. Đề bài có dạng biểu mẫu tổng hợp các thông tin quan trọng, thường là biểu mẫu đăng ký ghi lại thông tin của cá nhân hay một tổ chức nào đó. Đáp án đúng có thể là chữ cái hoặc con số.

Song song với đó là dạng bài đa lựa chọn. Để có thể chọn được một đáp án chính xác nhất trong số các đáp án được đưa ra, thí sinh phải hết sức tập trung và luôn bắt đúng nhịp của bài nghe.

Section 2 là phần nghe thứ hai của đề thi Nghe. Ở phần này, bạn sẽ nghe một đoạn độc thoại, chủ đề người nói xoay quanh các chủ đề khá gần gũi, từ vựng chưa phải ở mức nâng cao. 

Các chủ đề có thể gặp phải như chương trình radio về lịch sử địa phương, cuộc nói chuyện ngắn về lối sống ăn uống khỏe mạnh, bài giới thiệu về dịch vụ cho sinh viên ở ký túc xá, ......

Người nói nói khá chậm, tuy nhiên lại ít ngừng lại so với phần nghe thứ nhất (Section 1) và đặc biệt một điều bạn cần lưu ý rằng người nói rất hay sửa lại ý của mình vừa nói trước đó. 


Luyện nghe IELTS chủ đề GIAO TIẾP VÀ NGHỆ THUẬT

Luyện nghe IELTS chủ đề MÔI TRƯỜNG

Getting to know some popular places.

Directions: You will hear a question or statement spoken in English. They will not be printed in your test book and will be spoken only one time. Select the best response to the question or statement and mark the letter (A), (B), or (C) on your answer sheet.


Directions:  For  each  question  in  this  part,  you  will  hear  four  statements  about  a  picture  in  your test  book.  When  you  hear  the  statements,  you  must  select  the  one  statement  that  best describes  what  you  see  in  the  picture.  Then  find  the  number of  the  question  on  your  answer sheet  and  mark  your  answer.  The  statements  will  not  be  printed  in  your  test  book  and  will  be spoken  only  one  time. 


- Hỏi và trả lời về các vấn đề sức khỏe thường gặp.

- Đưa ra lời khuyên về các vấn đề sức khỏe thường gặp và câu trả lời.

- Diễn đạt và trả lời các mối lo ngại về những tai nạn có thể xảy ra ở nhà.

- Hỏi và trả lời các cách phòng tránh các tai nạn có thể xảy ra ở nhà.

Khóa học tổng hợp các câu hỏi liên quan đến từ vựng và ngữ pháp phục vụ cho bài thi tốt nghiệp THPT Quốc gia.


Lớp luyện thi TOEIC VIP dành cho các học viên theo học lớp chất lượng cao có đảm bảo đầu ra theo hợp đồng đào tạo.


Dành cho các học viên lớp 7A2 đang theo học trực tiếp tại Trung tâm VIETNAMEDU.

Tổng hợp các chủ đề bài tập dành cho các học viên đang theo học lớp 9 tại Trung tâm VIETNAMEDU.

Dành cho các học viên đang theo học lớp 11 tại Trung tâm VIETNAMEDU.

Lớp học này dành cho các bạn có nhu cầu trang bị cho mình đầy đủ kiến thức để sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia.


Tổng hợp các chủ đề ngữ pháp - từ vựng - ngữ âm và các đề luyện cho các học viên đang theo học tại Trung tâm VIETNAMEDU.

HOÀN THÀNH CÂU - Dành cho các học viên đang theo học tại Trung tâm VIETNAMEDU

Lớp học này dành cho các học viên đang theo học các lớp IELTS 1, 2 và 3 tại Trung tâm VIETNAMEDU.

Tổng hợp các kỹ năng của bài thi Toeic dành cho các học viên học tại Trung tâm VIETNAMEDU.

Dành cho các học viên lớp 8 đang theo học tại Trung tâm VIETNAMEDU.