- Hỏi và trả lời về các vấn đề sức khỏe thường gặp.

- Đưa ra lời khuyên về các vấn đề sức khỏe thường gặp và câu trả lời.

- Diễn đạt và trả lời các mối lo ngại về những tai nạn có thể xảy ra ở nhà.

- Hỏi và trả lời các cách phòng tránh các tai nạn có thể xảy ra ở nhà.